Català English Castellano

UIBCongrés | el nostre projecte és l'organització

ERROR: MenuSeccion: ClaveMenu 105 no existe
Retall de Premsa
31/OCT/2017
Notícies

Mayte Vañó: "Una Administració pública ha de comunicar sempre amb vocació de servei i no ser un instrument de propaganda política"

La periodista Beatriz C.Martisi dialoga amb Mayte Vañó sobre els reptes i objectius de les administracions públiques locals en comunicació institucional

Entrevista de @Bc_MaRTiSi

Mayte Vañó és tècnica en Empreses i Activitats Turístiques, des de 2005 pertany a l'Administració pública, a la Regidoria de Turisme del Campello, on exerceix les funcions de Social Media Strategist. A les I Jornades de Comunicació des de les Administracions Públiques exposarà el panel «Del gabinet de premsa al departament de comunicació, gestió estratègica de la comunicació a les institucions públiques»; sense desvelar els punts clau de la seva ponència, Vañó ens ha respost a algunes preguntes prèvies a la cita del 16 de novembre, sobre els reptes i objectius a aconseguir per les administracions públiques locals en matèria de comunicació institucional.

— Quins considerau que són els reptes pendents en la comunicació de l'Administració pública municipal?

El principal repte és que s'assumeixi clarament la diferència entre comunicació institucional i comunicació política. Una Administració pública ha de comunicar sempre mantenint la vocació de servei al ciutadà i no ha de tenir «color», no ha de ser un instrument de propaganda política.

— Estan preparats els responsables de comunicació per a la comunicació institucional en l'era digital?

El problema és a la pregunta mateixa. Hi ha professionals preparadíssims per portar endavant una correcta estratègia de comunicació institucional a la pròpia Administració, però tenen l'opció d'accedir als llocs de responsabilitat? Incongruentment, en molts dels casos, no.

— Quines són les dificultats de l'Administració local per implantar una estratègia de comunicació transparent i oberta?

El problema de base radica en la lentitud de l'Administració per adaptar-se als canvis. Per oferir una comunicació veritablement transparent i oberta, cal canviar primer molts procediments interns, molts «protocols», de manera que la comunicació sigui efectivament bidireccional. En molts dels casos, àdhuc fent ús de les xarxes socials, la comunicació de les administracions continua sent unilateral, totalment 1.0: jo parl, tu escoltes, i punt.

— Quin considera que és el principal objectiu que han de plantejar-se els responsables de comunicació de l'Administració pública municipal actualment?

Sens dubte: aconseguir que la comunicació bidireccional «ciutadà - Administració» sigui totalment efectiva. És a dir, que una part parli a l'altra (ambdues), i que ambdues parts escoltin i actuïn.

— Què opinau sobre l'ús de les xarxes socials en l'estratègia de comunicació institucional municipal?

És fonamental. Avui no tindria sentit no facilitar al ciutadà aquest nou mitjà de comunicació amb l'Administració. Seria com si ens haguéssim negat a disposar de correu electrònic... Però, a més, és una excel·lent font d'informació sobre el que realment necessiten els ciutadans. Hem d'aprendre a monitorizar la xarxa per saber-ne més sobre la nostra societat.

— Què us agradaria destacar sobre la vostra ponència per a les Jornades de Comunicació des de l'Administració Pública?

La millor manera de saber una matèria, de convertir-se en «especialista», és la pràctica. El treball diari en la comunicació amb el ciutadà i amb la pròpia Administració és el que ens permet detectar els possibles errors, modificar estratègies i dur-les a terme. En la meva ponència desvelaré aquells esculls, aquells errors i aquells encerts que poden portar finalment a una comunicació eficient. Per pròpia experiència ;)

** Mayte Vañó (@maytevs) és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, amb especialització en Comunicació Persuasiva, i Experta Universitària en Protocol i Relacions Institucionals. L'any 2005 va accedir a l'Administració pública a la Regidoria de Turisme del Campello, on exerceix les funcions de Social Media Strategist. També realitza activitats de consultoria de màrqueting en xarxes socials i col·labora com a docent en diverses entitats, com la Universitat d'Alacant, la Universitat Catòlica de Múrcia, l'Escola d'Organització Industrial (EOI) i Invattur. A la província d'Alacant imparteix cursos de comunicació en xarxes socials per a l'Administració pública des de l'any 2011, dirigits a funcionaris i càrrecs electes de la província d'Alacant, i és responsable de comunicació d’AlicanTEC, l'associació d'empreses tecnològiques de la província alacantina.