Programa general, fitxa d'activitat
Dimecres 27 de novembre de 2024 12:00 a 13:30 Comunicació oral

Sessió de comunicacions orals: Recursos naturals II


Las sessions orals es distribuiran de la següent forma:

- 20 minuts d'exposició
- 5 minuts comentaris dels oients
- 5 minuts preparació de la següent ponència
Recursos naturals
Lloc: Sala Principal
Altres activitats a Recursos naturals
09:00 h. a 10:00 h.Conferencia Plenaria


Avaluació dels recursos hídrics a la zona central de Portugal


Exposa: Maria Teresa Vasconcelos  de Lima, Universidade de Montesinho (Portugal), Directora del Instituto de Ecología y Medioambiente
10:00 h. a 11:30 h.Comunicació oral


Sessió de comunicacions orals: Recursos naturals II
11:30 h. a 12:00 h.Pausa cafè

Organitza, patrocina, col·labora