Programa general, fitxa d'activitat
Dimecres 27 de novembre de 2024 09:00 a 10:00 Conferencia Plenaria

Avaluació dels recursos hídrics a la zona central de Portugal
Exposa: Maria Teresa Vasconcelos  de Lima, Universidade de Montesinho (Portugal), Directora del Instituto de Ecología y Medioambiente


Recursos naturals
Lloc: Sala Principal
Altres activitats a Recursos naturals
10:00 h. a 11:30 h.Comunicació oral


Sessió de comunicacions orals: Recursos naturals II
11:30 h. a 12:00 h.Pausa cafè

12:00 h. a 13:30 h.Comunicació oral


Sessió de comunicacions orals: Recursos naturals II
Organitza, patrocina, col·labora