Coordinació i direcció
Secretaria tècnica i logística
Comitè científic
Organitza, patrocina, col·labora