Presentació

La Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, organitza el Congrés de Convivència, Innovació i Benestar Escolar: més enllà de la teoria. Aquesta iniciativa pretén ser un punt de trobada teòrica i pràctica per afavorir la millora de la convivència als nostres centres. Participaran experts de gran reconeixement en el món educatiu, i centres concrets de les Illes que exposaran les seves experiències innovadores.

 

Objectius

L'objectiu principal és promoure un escenari de trobada entre responsables de convivència, professorat, equips directius, famílies, agents locals, sectors professionals i institucions vinculades a la promoció de la convivència escolar. D'aquesta forma es vol donar a conèixer les tendències i pràctiques educatives que influeixen en una bona convivència, connectar amb experts de gran reconeixement en el món educatiu, identificar pràctiques i recursos per a la millora de la qualitat educativa i de la convivència, intercanviar coneixements i compartir experiències.

 

Estructura i temporalització

Duració total de les jornades: un dia i mig (un total de 15 hores) amb possibilitat d’assistir a 5 tallers diferents dels 26 que s’oferten.

  • Divendres 24 de novembre de 14:30h a 20:00h. Lloc: UIB. Edifici G.M. Jovellanos
  • Dissabte 25 de novembre de 09:00h a 18:30h. Lloc: UIB. Edifici G.M. Jovellanos

 

Metodologia

La majoria dels tallers combinaran l’exposició d’un marc teòric, per part d’un expert reconegut en aquest camp, amb exemples pràctics i concrets de centres innovadors de les Illes.

 

Certificació

Per tal d'obtenir l'acreditació, serà necessari assistir, com a mínim, al 85% de les jornades.


 

 

Organitza


 

Programa finançat per la Conselleria d'Educació i Universitat i El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte